KA1 - Schoolonderwijs

Mobiliteit van personeel in schoolonderwijs (KA101)

Voor wie?

Scholen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs kunnen een aanvraag indienen binnen KA1 van het Erasmus+ programma. De verschillende onderwijsvormen van het secundair onderwijs (ASO, KSO, TSO, (D)BSO, inclusief het buitengewoon onderwijs) komen in aanmerking. Dit betekent dan ook dat TSO en (D)BSO tot twee domeinen van het Erasmus+ programma behoren: schoolonderwijs en de beroepsopleiding/VET.

Een organisatie kan maar één KA1-aanvraag per domein indienen. Voor kleuter- en lager onderwijs en het ASO is enkel een aanvraag binnen schoolonderwijs (mobiliteit van staf) mogelijk. TSO, (D)BSO en KSO kunnen kiezen: KA1/beroepsopleiding (voor personeel en/of leerlingen), KA1/schoolonderwijs (voor personeel) of een combinatie (KA1/beroepsopleiding voor leerlingenstages en KA1/schoolonderwijs voor personeel bv.). Het daarbij wel duidelijk gaan om verschillende projecten!

Mobiliteit van personeel

Binnen KA1 voor schoolonderwijs, gaat het enkel over mobiliteit van personeel. Daarbij staat professionele ontwikkeling centraal, via een onderwijs- of opleidingsopdracht, een stage of jobshadowing, of deelname aan een gestructureerde cursus of conferentie in het buitenland. Een mobiliteitsactiviteit duurt 2 dagen tot 2 maanden (= 60 dagen, excl. reistijd), een KA1-project (in zijn geheel) duurt 12 tot 24 maanden.

Vanaf 2015 kunnen scholen in KA1/schoolonderwijs niet alleen eigen personeel uitzenden maar ook personen van buiten de school, mits zij een rol spelen in de strategische ontwikkeling van de zendende school (CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, vertegenwoordigers van de inrichtende macht, de schoolraad, de scholengemeenschap/groep,…).

Consortium

Vanaf 2015 kan er bovendien een aanvraag ingediend worden door een “consortium”: een groep van minstens 2 zendende scholen en 1 “coördinerende organisatie”. Die laatste dient dan de aanvraag in namens de zendende scholen. Een “coördinerende organisatie” kan een zendende school zijn, een stad of gemeente, een provincie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of een organisatie die een rol speelt in de strategische ontwikkeling van de zendende scholen én daarmee een organisatorische band heeft (de inrichtende macht, scholengroep of -gemeenschap, CLB, pedagogische begeleidingsdienst,…). Een consortium-coördinator mag overigens verschillende consortia coördineren, die elk een andere aanvraag indienen.

School Education Gateway

Op zoek naar ...

Wie op zoek is naar een cursus, “jobshadowing”-gelegenheid, conferentie,… in het buitenland, kan terecht op www.schooleducationgateway.eu (onder “tools”).

Definities en doelgroepen schoolonderwijs

Hier vind je een uitgebreide omschrijving van de doelgroep schoolonderwijs binnen Erasmus+ (KA1)