KA1 - Volwasseneneducatie

Mobiliteit van personeel in de volwasseneneducatie (KA104)

Binnen Erasmus+ verstaan we onder ‘volwasseneneducatie’:

  • het formele volwassenenonderwijs (Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), Centra voor Basiseducatie (CBE), Tweede Kansonderwijs (TKO), Deeltijdskunstonderwijs (DKO)

  • de non-formele volwasseneneducatie: alle organisaties/privé-instellingen die vorming geven aan volwassenen zonder er een wettelijk erkend certificaat/diploma voor uit te reiken; bv socio-culturele organisaties, erfgoedcentra, musea, bibliotheken, vakbonden, VDAB, Syntra enz. De statuten van de aanvragende organisatie moeten duidelijk vermelden dat zij vorming geeft aan volwassenen (+18-jarigen die geen initiële opleiding meer volgen).

Via KA1 kunnen personeelsleden van organisaties uit de volwassenenvorming (hiertoe behoren eveneens vrijwilligers met een duidelijk vrijwilligerscontract) naar het buitenland voor leermobiliteit. Dit betekent:

  • het volgen van nascholingscursussen / seminaries / conferenties…

  • of het uitvoeren van jobshadowing/observatie-activiteiten

  • of zelf les/vorming geven in een gastorganisatie die eveneens tot de volwassenenvorming behoort.

Elke activiteit duurt min 2 dagen tot max 60 dagen (zonder reisdagen). Een KA1-aanvraag gebeurt echter niet vanuit het individuele personeelslid, maar vanuit de organisatie / directie (eventueel ism andere collega’s) die in de aanvraag verantwoordt waarom het uitsturen van haar personeelsleden nuttig is (op basis van de noden) en hoe dit een impact zal hebben op de strategische ontwikkeling van de organisatie.

Er kan een KA1-aanvraag ingediend worden vanuit 1 organisatie of vanuit een consortium. In het geval van een consortium gaat het om min 3 Vlaamse organisaties uit de volwassenenvorming. Een organisatie kan slechts 1 aanvraag indienen voor het domein ‘volwasseneneneducatie’ per selectieronde. Werkt de organisatie eveneens rond de beroepsopleiding, dan kan ze in diezelfde ronde wel nog een aanvraag indienen in dit veld (beroepsopleiding). Als partner of coördinator van een consortium kan een organisatie meer dan 1 aanvraag indienen. Overlappingen in de aanvragen zijn echter niet toegelaten !

U krijgt een vergoeding voor reis-, deelname- en verblijfskosten; bovendien ontvangt uw organisatie een forfait voor de organisatorische aspecten.

EPALE

Op zoek naar ...

Om geschikte activiteiten in het buitenland (cursussen / conferenties / jobshadowing…) te vinden, kan u terecht bij EPALE, het virtuele platform voor de volwassenenvorming in Europa.