KA2 Strategische Partnerschappen: Extra Oproepen 2020

Belangrijk nieuws - update 6 oktober

Epos behoudt de splitsing in het budget voor de strategische partnerschappen voor de 2 bijkomende oproepen in de domeinen beroepsopleiding en -onderwijs en de volwasseneneducatie. Daarmee zet het Agentschap het principe verder dat het introduceerde voor de deadline voor de Erasmus+/KA2 projecten in maart 2020.

De Europese Commissie staat de Nationale Agentschappen toe om het hun toegekende budget voor KA2 voor de hierboven vermelde domeinen te verdelen, met een max van 35% voor projecten die gericht zijn op het uitwisselen van goede praktijken en max 65% voor de ‘innovatie’-gerichte projecten. Zoals in maart 2020 gaat Epos voor deze maximale verdeling omdat we zo de interesse voor het opzetten van ‘ervaringsgerichte’ projecten trachten aan te moedigen, want we stelden vast dat dit projecttype tot nog toe veel minder gekozen werd. Bovendien maakt zo’n budgettaire splitsing het mogelijk om deze projecten ‘apart’ te beoordelen zodat ze niet moeten opboksen tegen de grootschaliger innovatieprojecten die meestal een grotere impact beogen en sterk resultaatsgericht zijn.

Wil je voor deze bijkomende oproep netwerken met een aantal partners uit het buitenland om van elkaar te leren, aarzel dan niet om te kiezen voor een strategisch partnerschap dat de uitwisseling van goede praktijken ondersteunt!

De twee extra oproepen

De COVID-19 pandemie heeft ons ook op het vlak van onderwijs en opleiding voor een aantal uitdagingen geplaatst. Om het onderwijs- en opleidingsveld te ondersteunen in het aangaan van deze uitdagingen, heeft de Europese Commissie op 25 augustus 2020 voor Erasmus+ twee extra oproepen gepubliceerd voor de oproepronde 2020:

  • Partnerschappen voor “Digital Education Readiness” in de domeinen “schoolonderwijs”, “beroepsonderwijs en -opleiding” en “hoger onderwijs”
  • Partnerschappen voor “Creativity” in de domeinen “schoolonderwijs”, “volwasseneneducatie” en “jeugd”.

De noodzakelijke aanpassingen aan de Erasmus+ programmagids 2020 werden gebundeld in het “Corrigendum to the 2020 Erasmus+ Programme Guide” dat ook op 25 augustus 2020 gepubliceerd werd. Hierin wordt uitgelegd wat de doelstellingen en de prioriteiten zijn, welke acties ondersteund kunnen worden en wordt er ook ingegaan op de gehanteerde criteria voor indiening, evaluatie en financiering. Dit corrigendum werd eveneens geïntegreerd in versie 3 van de programmagids.

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 29 oktober 2020 om 12:00u ’s middags (Brusselse tijd).

De aanvraagformulieren (KA226 voor “Digital Education Readiness” en KA227 voor “Creativity”) vindt u hier.

Er worden geen schrijfsessies georganiseerd. Indien u vragen heeft over het aanvraagformulier kan u contact opnemen met de domeinverantwoordelijke:

Technische problemen bij je aanvraag?

Indien je technische problemen ondervindt bij je aanvraag, aarzel niet om frederik.vancrombrugge@epos-vlaanderen.be te contacteren. Als de aanvraag niet tijdig ingediend kan worden omwille van technische problemen, is het noodzakelijk om dit op 29 oktober 2020 voor 14:00 uur aan Frederik te laten weten. Dit gedocumenteerd met een printscreen van de foutmelding, inclusief het uur waarop de printscreen werd genomen (rechter onderhoek van het scherm).