KA2 Strategische Partnerschappen: Extra Oproepen 2020

De COVID-19 pandemie heeft ons ook op het vlak van onderwijs en opleiding voor een aantal uitdagingen geplaatst. Om het onderwijs- en opleidingsveld te ondersteunen in het aangaan van deze uitdagingen, heeft de Europese Commissie op 25 augustus 2020 voor Erasmus+ twee extra oproepen gepubliceerd voor de oproepronde 2020:

  • Partnerschappen voor “Digital Education Readiness” in de domeinen “schoolonderwijs”, “beroepsonderwijs en -opleiding” en “hoger onderwijs”
  • Partnerschappen voor “Creativity” in de domeinen “schoolonderwijs”, “volwasseneneducatie” en “jeugd”.

De noodzakelijke aanpassingen aan de Erasmus+ programmagids 2020 werden gebundeld in het “Corrigendum to the 2020 Erasmus+ Programme Guide” dat ook op 25 augustus 2020 gepubliceerd werd. Hierin wordt uitgelegd wat de doelstellingen en de prioriteiten zijn, welke acties ondersteund kunnen worden en wordt er ook ingegaan op de gehanteerde criteria voor indiening, evaluatie en financiering. Dit corrigendum werd eveneens geïntegreerd in versie 3 van de programmagids.

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 29 oktober 2020 om 12:00u ’s middags (Brusselse tijd).

De aanvraagformulieren (KA226 voor “Digital Education Readiness” en KA227 voor “Creativity”) vindt u hier.

Er worden geen schrijfsessies georganiseerd. Indien u vragen heeft over het aanvraagformulier kan u contact opnemen met de domeinverantwoordelijke:

We voorzien twee online informatiesessies:

  • 10 september 2020 (14:00u - 15:30u) : partnerschappen voor “Creativity”
  • 11 september 2020 (14:00u - 15:30u) : partnerschappen voor “Digital Education Readiness)