Kalender aanvraag Erasmus+ Call 2018

Hieronder vind je de kalender voor aanvragen Erasmus+ (KA1 en KA2).

Je kan je aanvraag laten aftoetsen door Epos-medewerkers aan de hand van een opzetformulier (deadline 15 december 2017) en er zijn infosessies voorzien in januari rond de aanvraagformulieren.

De deadline bij individuele leermobiliteit (KA1) om je aanvraag in te dienen is 1 februari 2018 (behalve voor KA109)! De deadline bij strategische partnerschappen is 21 maart 2018.

En verder verneem je welke weg je aanvraag aflegt vooraleer je de eindbeslissing van de experten verneemt.

Voor KA109 is de call nog niet gepubliceerd en zijn de data nog niet gekend. Die informatie zal via de website en de nieuwsbrief worden verspreid.

We voegen geregeld updates toe aan deze kalender. Zie je iets dat niet klopt of beter kan? Laat het ons weten!

KA1 individuele leermobiliteiten
14/11/2017 Infosessie Call 2018
Tegen 15 december 2017 Aftoetsen projectideeën (projectopzetformulieren )
8, 9 en 12 januari 2018 Schrijfsessies: toelichting bij de KA1-aanvraagformulieren. In Brussel, Hasselt en Gent
1 FEBRUARI 2018 (12u) Deadline aanvragen KA101, KA102, KA103, KA104, KA107, KA108 en KA116
Februari 2018 KA101, KA102, KA103, KA104, KA107, KA108 en KA116:
  • Ontvangst- en ontvankelijkheidsonderzoek van de ontvangen aanvragen
  • Communicatie naar de aanvrager over het onderzoek en de verdere stappen
  • Validering van de aanvragende organisatie
  • Validering van de partnerorganisaties
Eerste helft maart 2018 KA101, KA102, KA104, KA107, KA108, KA116: beoordeling door twee externe experten per project
Eind maart 2018 KA103:
  • Communicatie naar de aanvrager over de financieringsbeslissing
  • Contractualiseren van de gefinancierde projecten
  • KA108: beslissing over de aanvraag
Tweede helft april 2018 KA101, KA102, KA104, KA107, KA116: beslissing over de te financieren projecten
Tegen eind april 2018 KA103-contract voor individuele mobiliteiten in het hoger onderwijs tussen programmalanden
Eerste helft mei 2018 KA101, KA102, KA104, KA107, KA116: communicatie naar de aanvrager over de financieringsbeslissing voor het betrokken project
Tweede helft mei 2018 KA101, KA102, KA104, KA107, KA116: contractualiseren van de gefinancierde projecten
1 juni 2018 Vroegste startdatum voor de KA1-projecten (verplichte startdatum voor KA103)
Eind juni Epos beslist of er een tweede ronde wordt georganiseerd en voor welk(e) domein(en): mededeling via nieuwsbrief en website.
Eerste helft juli 2018 Beslissing financiering reserveprojecten KA1
2e helft september Kick off voor gefinancierde KA1-projecten call 2018 (verplichte deelname door gesubsidieerde projectbegunstigden van de call 2018)
4 oktober 2018 Deadline indien Epos beslist om een tweede ronde te organiseren (wordt meegedeeld via website en nieuwsbrief)
Oktober 2018 Feedbacksessies voor niet-gesubsidieerde projecten (op vraag)
Eerste helft december 2018 Financiering reserveprojecten KA1 (indien nodig) en KA2
Maart 2019 Thematische sessie voor gefinancierde KA1-projecten (verplichte deelname door gesubsidieerde projectbegunstigden)

Strategische partnerschappen (KA2)

KA2 strategische partnerschappen
29 november 2017 Infosessie Erasmus+ strategische partnerschappen
10 januari 2018 Infosessie Erasmus+ strategische partnerschappen
19, 20 en 22 februari 2018 Toelichting bij de KA2-aanvraagformulieren
21 maart 2018 (12u) Deadline voor de KA2-aanvragen
Tegen einde april 2018 - Ontvangst- en ontvankelijkheidsonderzoek van de ontvangen aanvragen - Communicatie naar de aanvrager over het onderzoek en de verdere stappen - Validering van de aanvragende organisatie - Validering van de partnerorganisaties
Eerste helft mei 2018 Kwaliteitsbeoordeling van de aanvragen door twee externe experten
Tweede helft mei 2018 Beoordeling door twee externe experten per project
Tweede helft juni 2018 Communicatie naar de aanvrager over de financieringsbeslissing voor het betrokken project
Eerste helft juli 2018 Contractualiseren van de gefinancierde projecten
Vanaf 1 september 2018 Startdatum voor de KA2-projecten
1e helft oktober Kick off voor gefinancierde KA2-projecten call 2018 (verplichte deelname door gesubsidieerde projectbegunstigden van de call 2018)
Oktober 2018 Feedbacksessies voor niet-gesubsidieerde projecten (op vraag)
Eerste helft december 2018 Financiering reserveprojecten KA1 (indien nodig) en KA2
maart 2019 Thematische sessie voor gefinancierde KA2-projecten (verplichte deelname door gesubsidieerde projectbegunstigden)

Infosessie Individuele leermobiliteit Erasmus+ (KA1)