23
jun
Contactseminarie

Kandideer voor studiebezoek: ‘Social inclusion – diversiteit in de leeromgeving’

Oval 1Created with Sketch.Rotterdam (NL)
Rectangle 505Created with Sketch. Zondag 23 juni 2019 van 12h45 tot dinsdag 25 juni 2019 12h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 31 maart 2019

Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Nederland organiseert een studiebezoek rond sociale inclusie en hoe om te gaan met diversiteit in de leeromgeving.

Het vindt plaats in Rotterdam, Nederland van zondagavond 23 juni (avondeten) tot en met dinsdagmiddag 25 juni (lunch). De voertaal is Engels.

Epos vaardigt 4 Vlaamse organisaties af actief in het onderwijs (een vanuit de 4 ‘domeinen’, nl. schoolonderwijs, volwassen educatie, beroepsonderwijs – en opleiding en hoger onderwijs).

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit seminarie zijn opleiders, trainers en/of facilitators die ervaringen wensen te delen rond diversiteit in de leeromgeving. Ook professionelen die werken met kwetsbare groepen zijn welkom.

Doelstellingen van het contactseminarie

Een studiebezoek is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het thema en hierover willen bijleren.

Thema’s en activiteiten van het studiebezoek:

 • Welke strategie wordt toegepast bij het werken met diversiteit in de leeromgeving?
 • Welke pedagogische materialen en methodieken worden gebruikt?
 • Inspiratie en nieuwe ideeën bieden rond werken met kwetsbare en diverse groepen.
 • Delen van goede praktijken, en cross-sectoraal leren stimuleren met de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen en (Erasmus+) partnerschappen op te starten.

Verwachte resultaten:

 • Discussie rond en focus op de diversiteit in de leeromgeving en het werken met kwetsbare groepen.
 • Netwerken en het delen van ervaringen.
 • Inspiratie krijgen voor de toekomst.
 • Informatie over Europese projecten (Erasmus+) rond het thema.

Het programma

Het gedetailleerde programma wordt later gecommuniceerd.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier op onze website. Je verstuurt het ons uiterlijk op 31 maart 2019.

Selectiecriteria

 • Je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
 • De aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub.
 • De keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €180. De overige kosten voor verblijf en deelname betaalt het Nederlandse NA (d.w.z.: accommodatie voor 4 nachten, alle maaltijden, het sociale programma, materiaal).

Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Met vriendelijke groet,

Eline Paredis (eline.paredis@epos-vlaanderen.be)

naar het online formulier

klik hier