di 20 november 2018

2018: Jaar van het Europees Cultureel Erfgoed: Erasmus+ projecten in de kijker !

Cultureel Erfgoed is overal aanwezig. Het is daardoor een uitstekend onderwerp om een Europees project rond op te zetten: erfgoed vind je in alle landen, het is toegankelijk en je kan er talloze leeractiviteiten voor jong én oud aan vastknopen die de verwerving van sleutelcompetenties bevorderen. Dit thema herbergt immers een ontzettende rijkdom; door het Europees Jaar was het in 2018 één van de nieuwe cross-sectorale prioriteiten van Erasmus+. En… het is in 2019 opnieuw een prioriteit in Erasmus+ !

We laten je graag kennismaken met projecten die Vlaamse scholen rond dit thema coördineren. In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen hoe CVO Edukempen er dit najaar mee start.

Maar ook Vlaamse basisscholen gaan ermee aan de slag. Zo is er in Kortrijk de basisschool St Paulus. Zij voeren het “Live and Share” partnerschap uit met scholen uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ze kozen hun partners doelbewust: al deze landen waren immers nauw betrokken in Wereldoorlog 1 en… in 2018 vieren we het einde van WOI. De focus van dit project ligt dan ook op het begrijpen van de geschiedenis rond WOI en “restorative practices” of ‘herstelgericht werken’: manieren waarop je conflicten kan bijleggen en beheersen. In onze huidige maatschappelijke situatie met terrorisme, racisme… willen de leraren het positief signaal geven aan 10-12 jarigen dat een veiliger en vredevolle wereld mogelijk is. Meer informatie vind je op de website van de basisschool Sint-Paulus en van 'Live and Share'.

De Vrije Basisschool St Lodewijkscollege, Afd Immaculata uit Brugge verbindt in haar Erasmus+/KA2-project het Europees Cultureel erfgoed met STEAM. Leerlingen van 4 tot 12 jaar en hun leraren werken er samen met basisscholen uit Italië, Griekenland, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk rond beroemde figuren uit de wetenschap. Zo is er Margareta Hack - de Italiaanse astrofysicus, Constantinescu - de Roemeens wetenschapper, de Griekse wiskundige Archimedes, Steven Hawking - de Britse natuurfilosoof, Calatrava – de Spaanse architect en uit België: Panamarenko, de kunstenaar-uitvinder. Via deze beroemdheden zullen de scholen de interculturele dialoog aanwakkeren want ze zullen denkwijzen, tradities, praktijkvoorbeelden en heel wat ervaringen uitwisselen, bediscussiëren en op een creatieve manier verwerken. De titel van hun project ? “Steam Jam”!

In Houthalen coördineert het Inspirocollege een Erasmus+/KA2-project over Erfgoed. Zij kozen voor de titel: “From fossil to green: learning from our heritage to grow in a shared future”. In Houthalen drukte de kolenmijn een belangrijke stempel op het leven in de lokale gemeenschap; die stempel is nog altijd voelbaar. Het Inspirocollege koos voor een Italiaanse partner uit Abruzzo, de regio waaruit heel wat migranten vertrokken om in de mijn in Houthalen te werken. Sommige van deze immigranten bleven, anderen keerden terug naar Italië. Abruzzo en Houthalen zijn nu dus 2 gemeenschappen waar mijnwerkers wonen die vroeger in de Belgische koolmijnen werkten. Ze hebben dus een gedeelde geschiedenis die de identiteit van beide regio’s bepaalt. De oudere generatie vindt het belangrijk om de geschiedenis te delen met de jongere generatie. In Limburg uit zich dat door een nauwe samenwerking met A(m)CLI, een multiculturele vereniging, en in Abruzzo met de universiteit van de 3de leeftijd. Samen met de ouderen leren jongeren in dit project met een open blik te kijken naar de huidige maatschappelijke uitdagingen als migratie, vluchtelingen, identiteit… Beide scholen willen in dit project de leerlingen eveneens motiveren voor de omschakeling naar duurzame energie.

Bovenstaande projecten tonen aan hoe Europees Erfgoed niet alleen naar het verleden verwijst, maar ook naar het heden; bovenstaande scholen maken er dankbaar gebruik van.