wo 2 juni 2021

Aantal aanvragen 'Individuele leermobiliteit' (KA1) 2021 gekend

De deadlines voor de Erasmus+ oproep 2021 zijn voorbij en we kennen het definitieve aantal aanvragen voor de 'Individuele leermobiliteit' (KA1):

  • Geaccrediteerde projecten voor mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie (KA121-ADU): 4 aanvragen
  • Geaccrediteerde projecten voor mobiliteit van lerenden en personeel in schoolonderwijs (KA121-SCH): 15 aanvragen
  • Geaccrediteerde projecten voor mobiliteit van lerenden en personeel in de beroepsopleiding en -vorming (KA121-VET): 33 aanvragen
  • Erasmus-accreditatie voor mobiliteitsconsortia in het hoger onderwijs (KA130): 1 aanvraag
  • Mobiliteitsprojecten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel (KA131): 26 aanvragen
  • Short-term projecten voor mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie (KA122-ADU): 8 aanvragen
  • Short-term projecten voor mobiliteit van lerenden en personeel schoolonderwijs (KA122-SCH): 13 aanvragen
  • Short-term projecten voor mobiliteit van lerenden en personeel in beroepsonderwijs en -vorming (KA122-VET): 15 aanvragen

Het eindtotaal komt dus op 115 aanvragen!

De volgende stap is het ontvankelijkheidsonderzoek waarbij we kijken of een project aan alle administratieve eisen voldoet.

Alle aanvragers ontvingen een ontvangstbevestiging.

Diende je een aanvraag in voor KA1, maar kreeg je geen ontvangstbevestiging, neem dan zo snel mogelijk contact op met Epos via de KA1-mailbox (KA1@epos-vlaanderen.be).