di 18 april 2017

Brexit: continuïteit van langlopende Erasmus+ projecten gegarandeerd

Het Verenigd Koninkrijk garandeert continuïteit van langlopende Erasmus+ projecten na de Brexit.

Op 29 maart gaf het land officieel te kennen dat het de Europese Unie gaat verlaten. Daarmee was de Brexit echter nog geen feit. Dit is slechts het begin van een reeks lange onderhandelingen. Ondertussen blijft het Verenigd Koninkrijk lid van de EU.

De Britse regering heeft dan ook bevestigd dat ze hun verplichtingen als lidstaat willen nakomen. Ook voor Erasmus+ verzekert de regering dat grant agreements, ondertekend wanneer het Verenigd Koninkrijk lid is van de EU, geldig zijn. Ook wanneer de uitbetaling ervan zou gebeuren na een Brexit.

Met andere woorden: organisaties uit het Verenigd Koninkrijk kunnen een aanvraag voor 2018 voorbereiden en indienen, zoals gewoonlijk.

Meer info en updates kan je vinden bij onze Britse collega's.