wo 16 januari 2019

Brexit: wat betekent dit voor Erasmus+?

Update 1/02/2019: FAQ Op Erasmus in het Verenigd Koninkrijk

De Europese Commissie heeft een FAQ gepubliceerd "Protecting learners on ongoing Erasmus+ mobility exchanges". Je vindt de FAQ hier.

Update 30/01/2019

De Europese Commissie stelt maatregelen voor in het geval van een “no deal”-scenario.

De voorgestelde maatregelen garanderen dat deelnemers aan het E+ programma uit de EU en het Verenigd Koninkrijk die zich op 30 maart 2019 in het Verenigd Koninkrijk bevinden, hun verblijf zonder onderbreking en met financiering kunnen voortzetten.

Op de website van onze Britse collega's is een nieuwe technical note gepubliceerd. Hierin wordt de hieronder beschreven situatie grotendeels bevestigd. De Financial Guarantee zou echter ook gelden indien er geen apart akkoord rond Erasmus+ is tussen de EU en UK. Projecten die goedgekeurd zijn voor de Brexit (30/03) kunnen financiering ontvangen voor de Britse organisatie(s), niet voor andere.

Brexit: wat betekent dit voor Erasmus+? (16/01/2019)

Het parlement van het Verenigd Koninkrijk heeft de Brexit-deal op 15 januari verworpen.

De situatie is ook voor Epos onduidelijk. Epos engageert zich ertoe om alle informatie te verspreiden zodra we daar zelf over beschikken.

Erasmus+

In een voetnoot van de programmagids lees je:

“FOR BRITISH APPLICANTS: Please be aware that eligibility criteria must be complied with for the entire duration of the grant. If the United Kingdom withdraws from the European Union during the grant period without concluding an agreement with the European Union ensuring in particular that British applicants continue to be eligible, you will cease to receive EU funding (while continuing, where possible, to participate) or be required to leave the project on the basis of the relevant provisions of the grant agreement on termination.“

Op de website van onze Britse collega’s lezen we echter dat de Britse regering, in het geval van een “no deal”, er toch zal naar streven “to discuss and agree with the Commission that UK organisations would be able to continue to participate in projects”. Ook landen als Noorwegen, Liechtenstein,… nemen deel aan Erasmus+ op basis van een dergelijk akkoord. De Britse regering roept Britse organisaties ook op om verder mee te werken aan lopende projecten en nieuwe projectaanvragen.

Bovendien lezen we op dezelfde website dat het Verenigd Koninkrijk, indien zo’n apart akkoord bereikt wordt, een Financiële Garantie voorziet ter financiering van de deelname van de Britse begunstigden in lopende projecten. Die zou gelden voor Britse begunstigden in zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde projecten, of ze nu coördinator zijn of partner.

Conclusie: een “Brexit” zonder globaal akkoord leidt niet per definitie tot de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit Erasmus+ want een apart akkoord behoort tot de mogelijkheden. Dan blijft mobiliteit naar de Britse partnerorganisaties in lopende projecten ontvankelijk én krijgen ze zelf financiering voor mobiliteit naar hun projectpartners in de andere landen.

Heb je een mobiliteit naar het Verenigd Koninkrijk gepland na de Brexit (30/03)?

Los van Erasmus+, heeft een “no deal” Brexit ook andere gevolgen. Hou alvast rekening met het volgende en raadpleeg ook de website van buitenlandse zaken en de website van het Vlaams departement buitenlandse zaken voor de meest accurate en correcte informatie.

  1. Grenscontroles (incl. douane, btw, accijnzen,…): na de Brexit is een paspoort vereist, misschien zelfs een visum. De Europese commissie heeft wel voorgesteld dat Britten zonder visum naar het Europa kunnen reizen als burgers van de Europese Unie ook zonder visum vaan het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen. Hou ook rekening met lange wachtrijen.
  2. Rijbewijzen: waarschijnlijk zal een internationaal rijbewijs vereist zijn in het Verenigd Koninkrijk.
  3. Ziekteverzekering: een Europese ziekteverzekeringskaart biedt wellicht geen toegang meer tot de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk. Ga na of je een reisverzekering moet afsluiten.
  4. Roaming; het is nu zo dat je binnen de EU geen roamingskosten betaalt. Bij een no-deal Brexit, valt deze Europese regeling weg. Hou hier rekening mee om hoge (telefonie-)kosten te vermijden.