di 18 oktober 2016

Contactseminarie ‘Erasmus+ fostering the mobility of apprentices and staff across Europe’, Rome 19/20-12-2016

Doelstelling contactseminarie

De doelstelling van dit seminarie is om de netwerking te ondersteunen tussen bedrijven en opleidingsverstrekkers die een KA1-projectvoorstel ‘individuele leermobiliteit’ willen ontwikkelen voor duaal lerenden en/of betrokken medewerkers.

Stel je kandidaat voor 25 oktober 2016 !

Wij geven prioriteit aan instellingen die nog niet eerder aan een Erasmus+-project participeerden!

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen een beurs aanvragen het kandidaatsformulier in bijlage. Stuur het ingevuld en ondertekend via de post terug ten laatste op 25 oktober 2016 (poststempel geldt als bewijs) en digitaal (marc.devlieger@epos-vlaanderen.be). Enkel deelnemers die door Epos geselecteerd worden, kunnen deelnemen.

Selectiecriteria

  • Je motivatie als instelling om aan het seminarie te participeren
  • Je betrokkenheid bij het thema
  • De doelstellingen / het actieterrein van je organisatie sluiten aan bij de doelstellingen van Erasmus+
  • Je aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen je instelling om een Erasmus+-project uit te voeren
  • De keuze van je afgevaardigde (hij/zij moet voldoende Engels kennen om dit seminarie te volgen en hij/zij moet een duidelijk mandaat hebben van de organisatie om zich tijdens dit seminarie te engageren voor een projectvoorstel

Zorg ervoor dat je al deze aspecten zeker duidelijk belicht in je aanvraag!

Kostprijs is gratis

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos de reiskosten. Het Italiaanse NA draagt de kosten voor het seminarie en het verblijf.

Bijlagen