di 6 november 2018

In de ban van verhalen en legenden

Een pas goedgekeurd project in de Volwasseneneducatie rond Europees Cultureel Erfgoed

Dit voorjaar kreeg CVO EduKempen uit Turnhout goedkeuring voor een Erasmus+/Kernactie 2 project dat het centrum samen met organisaties uit 6 andere landen zal uitvoeren. Het cultureel erfgoed waarop de 7 partners zich baseren zijn nationale verhalen / legenden over de 4 elementen (aarde, water, vuur en lucht). Deze verhalen bevatten culturele gelijkenissen en verschillen: ze worden ingezet om het intercultureel leren en de sociale interactie van volwassen lerenden te bevorderen.

Het project wil niet alleen de cursisten bereiken, ook hun begeleiders/leraren worden actief betrokken. Zij zullen hun vaardigheden als lesgever/vormingswerker kunnen verbeteren – vooral op het vlak van het integreren van creatieve en kritische denkstrategieën in het aanleren van een taal of talen.

De doelgroep zijn vooral kwetsbare volwassenen, migranten en nieuwkomers, mensen met functiebeperkingen en/of socio-economische achterstand. Samen met hun leraren/begeleiders zullen ze legenden en verhalen verzamelen en verwerken; dit zal leiden tot pilootprojecten in de lokale gemeenschappen. In de disseminatie-activiteiten zal er heel wat gebeuren naar openbare besturen, socio-culturele organisaties enz. De verhalen zelf worden gebundeld in een interactief digitaal platform en een digitaal boek. Het project zal ook een handleiding voor leraren produceren en allerlei didactisch materiaal.

We zijn erg benieuwd naar de resultaten want zowel het opzet als de variatie van partners die eraan meewerken, is veelbelovend !

Uit Estland is er de Centrale Bibliotheek van Voru; uit Frankrijk is er Les Apprimeurs, een NGO gespecialiseerd in de opleiding van professionelen uit de educatieve en culturele sector op het vlak van het gebruik van digitale middelen; uit Italië werkt Instituto dei Sordi mee, een organisatie die diensten en activiteiten aanbiedt aan doven, slechthorenden en mensen met problemen in verband met taalverwerving. DomSpain consulting is een Spaanse organisatie die taalcursussen en ICT aan volwassenen geeft; de Sloveense Universiteit van de derde leeftijd richt zich hoofdzakelijk tot senioren met cursussen over persoonlijke ontwikkeling met als doel actief burgerschap en sociale inclusie te bevorderen en de Griekse organisatie ‘My Artist’ focust op de re-integratie van werklozen, (ex)gedetineerden en drugsverslaafden.

Deze 6 partners worden gecoördineerd door CVO EduKempen, een CVO dat ontstond uit een recente fusie van CVO Kempen, CVO Horito en CVO Taxandria.

We wensen Gert Hurkmans, de directeur van CVO EduKempen, zijn collega’s en heel zijn partnerschap veel succes met: ‘Four elements- Legends and stories: improving foreign language learning and intercultural competences of adults by e-learning’.