di 5 november 2019

De nieuwe Erasmus+ KA3 oproep is gelanceerd!

Oproep tot het indienen van voorstellen - Ondersteuning van beleidshervormingen - Sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden: de bijdrage op het gebied van onderwijs en opleiding

Deze oproep ondersteunt transnationale samenwerkingsprojecten die beleidshervormingen ondersteunen in algemeen onderwijs en opleiding enerzijds, en in volwasseneneducatie anderzijds.

In de samenwerkingsprojecten voor algemeen onderwijs en opleiding (partij 1) staan sociale conclusie en gemeenschappelijke waarden centraal.

De samenwerkingsprojecten in de volwasseneneducatie (partij 2) ondersteunen bestaande en nieuwe netwerken tussen organisaties die onderwijs verstrekken aan volwassenen.

Iedere aanvraag moet betrekking hebben op een algemene doelstelling en een van de specifieke doelstellingen. Deze doelstellingen vind je in de oproep.

Een Erasmus+ KA3-aanvraag doe je rechtsreeks bij de Europese Commissie, en dus niet bij Epos.

De deadline voor aanvragen is 25 februari 2020.

Je vindt alle info en ook de aanvraagformulieren op de site van de Europese Commissie..