do 8 februari 2018

De oproep 2018 voor KA1 individuele leermobiliteit: de eerste resultaten

Na de deadline voor het indienen van KA1-aanvragen (individuele leermobiliteit) ontvingen we:

  • 51 aanvragen voor schoolonderwijs
  • 46 aanvragen voor beroepsonderwijs en -opleiding
  • 15 aanvragen voor beroepsonderwijs en -opleiding met charter
  • 24 aanvragen voor volwasseneneducatie
  • 25 aanvragen voor hoger onderwijs in programmalanden
  • 18 aanvragen voor hoger onderwijs met partnerlanden

De volgende stap is het ontvankelijkheidsonderzoek waarbij we kijken of een project aan alle administratieve eisen voldoet. De ontvankelijke dossiers worden nadien inhoudelijk beoordeeld door twee externe experten, behalve die van de houders van een charter die rechtstreeks worden gefinancierd. We streven ernaar de selectieresultaten in mei te communiceren.

Op deze kalender vind je de selectieprocedure en timing meer in detail.

Alle aanvragers ontvingen een ontvangstbevestiging. Diende je een aanvraag in voor KA1, maar kreeg je geen ontvangstbevestiging, neem dan zo snel mogelijk contact op met Epos via de KA1-mailbox (KA1@epos-vlaanderen.be).