di 15 januari 2019

De verdeling van het Erasmus+ budget 2019

De verdeling van het Erasmus+ budget 2019 tussen de drie gemeenschappen van België is een feit.

Vlaanderen beschikt over € 32.611.236 voor de vier domeinen, verdeeld over individuele leermobiliteiten (KA1) en strategische partnerschappen (KA2). Daar komt € 1.270.224 bij voor Erasmus+ International Credit Mobility (KA107). Globaal gezien is dat een stijging voor van 16% in vergelijking met vorig jaar.

De verdeling van de budgetten van Kernactie 1 en Karnactie 2 over de vier domeinen vind je hieronder:

individuele leermobiliteit (KA1)strategische partnerschappen (KA2)
Schoolonderwijs € 1 455 813,46 € 4 810 775,92
Beroepsonderwijs- en opleiding € 7 156 081,37 € 1 496 340,51
Hoger onderwijs € 14 270 954,37 € 1 292 124,63
Volwasseneneducatie€ 374 758,31 € 1 754 387,92

Epos geeft het schoolonderwijs een duwtje in de rug

Het budget voor het domein schoolonderwijs stijgt globaal met 19% in vergelijking met vorig jaar. Bovendien wil Epos scholen voor basis- en secundair onderwijs (inclusief buitengewoon onderwijs) extra stimuleren om een Erasmus+ School Exchange Partnership (KA229) aan te vragen. Daarom kiest Epos ervoor om in 2019 60% van het budget voor samenwerkingsprojecten (KA2) in schoolonderwijs te reserveren voor de School Exchange Partnerships gericht op uitwisseling van goede praktijken tussen scholen.