di 18 december 2018

De Warmste Week: koop zakje lekkers bij ons

Epos doet mee aan de Warmste Week van Studio Brussel van 18 tot 24 december. Op 5, 6, 7 en 8 december verkopen onze medewerkers zakjes snoep aan 5 euro in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel, telkens van 8 tot 9u45 's morgens en ’s middags van 11u45 tot 13u30. Dit jaar gaat de opbrengst naar Teach for Belgium

De visie van Teach for Belgium is dat het succes van kinderen niet langer hoeft af te hangen van hun socio-economische afkomst. De vzw wil de sociale ongelijkheid in het onderwijs wegwerken door de rekrutering, selectie, opleiding en begeleiding van gemotiveerde kandidaten die als inspirerende leerkrachten worden ingezet in die scholen met de grootste noden. Op lange termijn wil Teach for Belgium een vereniging van alumni uitbouwen die de vereiste ervaring en competenties hebben om zich in hun professionele parcours verder in te zetten voor een rechtvaardiger en inclusiever onderwijssysteem. .