ma 3 december 2018

E+ projecten over Cultureel Erfgoed

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Naar aanleiding daarvan selecteerde de Europese Commissie projectvoorbeelden die door Erasmus+ gefinancierd werden en ze verzamelde ze in een mooie, gloednieuwe brochure. Het gaat om projecten uit het hoger onderwijs, de beroepsopleiding, het schoolonderwijs, de volwasseneneducatie, sport en jeugd. Europees Cultureel Erfgoed is dé rode draad en het is enorm boeiend om te zien hoe al deze sectoren ermee aan de slag gingen. Ontdek hoe scholen creatief omgingen met art nouveau, hoe Duitse jongeren Nederlandse scholieren in het Nederlands gidsten op een kerkhof met soldatengraven uit de tweede wereldoorlog, hoe restauratietechnieken werden uitgewisseld, hoe volwassenen werkten met story-telling en zoveel meer… Zo is deze brochure ook erg interessant als inspiratiebron voor de Oproep 2019 want dan is cultureel erfgoed weer een horizontale prioriteit in Erasmus+. 3 Vlaamse organisaties zijn betrokken in 6 van deze geselecteerde projecten: de Landcommanderij Alden Biesen, Thomas Meuwissen Vioolbouwer-Luthier en Vlaamse Traditionele sporten.