vr 25 september 2020

Eerste Dag van de Meertaligheid in Brussel

Als bevoegd minister lanceerde Sven Gatz begin december 2019 zijn visienota over de meertaligheid (te lezen op www.svengatz.be) in Brussel. Deze nota kon in het Brussels parlement op een stevige consensus rekenen. Er is inderdaad in Brussel een groot draagvlak voor de meertaligheid.

In de visienota werd onder meer de oprichting van een Brusselse Raad voor Meertaligheid in het vooruitzicht gesteld. Voor ons land en voor het Brussels Gewest is dat een primeur. Zoals aangegeven in de nota is de oprichting van deze Raad heel belangrijk: de Raad zal zowel inzake beleidsadvisering, beleidsondersteuning en informatie-uitwisseling een onmisbaar instrument worden in de ontwikkeling van een meertalig beleid in Brussel.

Op zaterdag 26 september 2020 zal deze Raad plechtig voorgesteld worden in het plenaire halfrond van het Brussels parlement (Lombardstraat 69, 1000 Brussel). En dit tijdens de Dag van de Meertaligheid die dan daar voor het eerst zal plaatsvinden.

Min Gatz nodigt uit om de voorstelling van de Raad en het verder verloop van de dag in het parlement ‘online’ te volgen via deze link. Je kan zelf interactief deelnemen via het stellen van vragen. Als bijlage vind je alle informatie.

Bijlagen

Bijlagen

Bijlagen