di 12 juni 2018

Epos op contactseminarie in Bulgarije

Één teamlid van Epos en twee Vlaamse vertegenwoordigers van scholen voor buitengewoon onderwijs namen eind mei deel aan het contactseminarie “Making the classroom more inclusive for students with additional needs”. Dit werd georganiseerd door het Bulgaarse Nationale agentschap HRDC.

Op het programma stond het delen van ervaringen rond inclusieve lesmethodes, en elkaar leren kennen met het oog op toekomstige projecten binnen Erasmus+. Er werden heel wat lesmethodes uitgeprobeerd, ervaringen uitgewisseld en we bezochten een goed voorbeeld in Sofia. Er werd ruimte gelaten voor het ontwikkelen van project ideeën en het leggen van contacten met het oog op een netwerk rond ‘social inclusion’ uit te bouwen.

Bij Epos wordt het deelnemen aan contactseminaries gestimuleerd: houd onze nieuwsbrief in de gaten voor opkomende oproepen.