wo 16 mei 2018

Epos zoekt rolmodellen in internationalisering

Eén van de doelstellingen van Epos vzw is internationalisering promoten en integreren in onderwijs, vorming en opleiding. Daarvoor hebben we niet alleen enthousiaste leraren / begeleiders / directies nodig, ook leerlingen / studenten / cursisten of zelfs ouders.

Om onze doelstellingen te verwezenlijken, zoeken we ‘rolmodellen’. Dit zijn mensen die op een of andere manier via internationaliseringsactiviteiten zichzelf of anderen ‘optilden’ en tot resultaten kwamen die ze anders niet of moeilijk hadden kunnen bereiken. Het kan bv gaan om leerlingen uit het (buitengewoon) beroepsonderwijs die via een buitenlandse stage extra moed en durf verwierven om in een ander land aan de slag te gaan, om in een vreemde taal taken op te nemen… Het kan ook iemand zijn die het aandurfde om met mensen voor wie buitenlandse contacten helemaal niet evident zijn (bv door functiebeperking of socio-economische problemen) toch een LLP- of ERA+ project uit te voeren.

We zoeken dus inspirerende, stimulerende mensen en/of mensen waarvan anderen zeggen: ‘tja – als die dat durft… zou ik het dan ook niet kunnen?’

Ken je zo iemand ? Neem dan aub zo vlug mogelijk contact op met renilde.reynders@epos-vlaanderen.be of via tel 02/553 97 46.