di 4 december 2018

Erasmus+ aanvraagformulieren: Epos helpt je verder

Toelichting bij de Erasmus+ aanvraagformulieren 2019

Momenteel zijn de meeste aanvraagformulieren online beschikbaar. Om je te helpen heeft de Europese Commissie twee documenten ontwikkeld: Application Process en How to complete the form. Je vindt ze in bijlage.

Alle aanvragen gebeuren in 2019 via webformulieren. Je kan momenteel al anderen ‘leesrechten’ geven. Binnenkort zou het ook mogelijk moeten zijn om anderen ‘schrijfrechten’ te geven.

Wat zijn de andere belangrijkste wijzigingen?

Aanvraagformulieren voor individuele leermobiliteit (KA101, KA102, KA104, KA116)

  • Buitenlandse partners kan je nu ook registreren zonder PIcode.

Let op: het aanvraagformulier spreekt bij ‘Participating organisations’ over ‘hosting partner organisations’. Indien je bijvoorbeeld in een aanvraag KA102 met een bemiddelende organisatie werkt, moet je die hier ook vermelden. In het luik ‘activities’ zal je moeten aangeven dat het een bemiddelende organisatie is.

  • Terwijl je je activiteit(en) beschrijft, vul je meteen ook het budget in. De aanvraag voor financiële ondersteuning gebeurt dus niet meer in een aparte tabel.

  • Aanvraag reisbudget:

Vanaf dit jaar moet je het reisbudget gegroepeerd aanvragen: hoeveel deelnemers (en eventueel begeleiders) reizen naar bestemmingen binnen een bepaalde zone (10-99 km, 100-499 km, …)

  • Aanvraag verblijfsbudget:

Vanaf dit jaar worden de bestemmingslanden gegroepeerd in 3 blokken van landen met een identiek verblijfsbudget. Je geeft aan hoeveel deelnemers (en eventueel begeleiders) zullen afreizen naar één of meer landen binnen een bepaalde groep.

Je moet ook de gemiddelde verblijfsduur aangeven. Hoe werkt dat? Stel dat je binnen de activiteit ‘Staff Mobility’ 3 personeelsleden gedurende 6 dagen naar Italië wil sturen en 2 personeelsleden gedurende 10 dagen naar Nederland (de aangegeven periode is telkens inclusief de 2 reisdagen). Beide landen horen in groep 2. De gemiddelde duur is 7,6 dagen (in totaal 38 dagen / 5 deelnemers)

Advies:

Geef in de beschrijving duidelijk de beoogde mobiliteitsactiviteiten weer (in ons voorbeeld hierboven: dat 3 personeelsleden gedurende 4 dagen in Italië een cursus gaan volgen en 2 personeelsleden gedurende 8 dagen in Nederland een jobshadowing willen doen).

Herinnering:

Ook al zijn de vragen in het formulier in het Engels: we verwachten je antwoorden in het Nederlands.

Aanvraagformulieren voor strategische partnerschappen

  • Terwijl je je activiteit(en) beschrijft, vul je meteen ook het budget in. De aanvraag voor financiële ondersteuning gebeurt dus niet meer in een aparte tabel.

  • In de tijdstabel worden automatische alle activiteiten weergegeven die elders in het aanvraagformulier worden vermeld.

Advies:

KA229 (School Exchange Partnerships): klik op ADD indien je nog andere activiteiten in de tijdslijn wil zetten (bijvoorbeeld een skype meeting, een opdracht die leerlingen moeten uitvoeren ter voorbereiding van een mobiliteit…).

KA201, KA202, KA203, KA204: geef een volledige planning van het project weer via een GANTT-chart en voeg die als bijlage bij het aanvraagformulier

Bijlagen