di 14 januari 2020

Erasmus Belgica van 2004 tot nu

Evolutie Erasmus Belgica

In Europa heeft het Erasmus-programma een vaste plaats verworven en is het een standaard geworden voor onder andere studentenmobiliteit in het hoger onderwijs.

Door de vrij unieke situatie van drie taal- en cultuurgemeenschappen in België is het voor studenten uit Belgische hoger onderwijsinstellingen mogelijk om binnen de landsgrenzen een enigszins vergelijkbare ervaring op te doen door een deel van hun opleiding in een erkende instelling van een andere gemeenschap te volgen of om een stage te doen en dus een taal- en cultuurbad te nemen in een andere gemeenschap.

Sinds de start van Erasmus Belgica in het academiejaar 2004-2005 hebben er 1622 studenten in een andere gemeenschap gestudeerd, en 218 studenten hebben er stage gelopen. De gemiddelde studieperiode bedraagt 5,7 maanden en de gemiddelde stageperiode bedraagt 3,3 maanden.

Geïnteresseerd? Surf dan verder naar de Erasmus Belgica-pagina of contacteer Epos via dit contactformulier.