di 4 juli 2017

Erasmus+: tussentijds onderzoek

Het Europese onderwijsprogramma Erasmus+ is halverwege. Meteen is dat het moment om te onderzoeken hoe het programma tot nu toe werd geïmplementeerd, met het oog op het eventueel bijsturen van de komende periode en op de voorbereiding van het nieuwe onderwijsprogramma na Erasmus+ na 2020. De Europese Commissie heeft daarom een uitgebreid onderzoek georganiseerd, zowel op regionaal of nationaal niveau als op Europees niveau. Een representatieve vertegenwoordiging van alle belanghebbenden werden verzocht hun mening te formuleren over de diverse aspecten van het programma. Voor het luik onderwijs en vorming in Vlaanderen werd het onderzoek uitgevoerd door IdeaConsult. Hun onderzoeksresultaten en bevindingen vind je in bijlage.

Bijlagen