ma 8 november 2021

ErasmusDay bij Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge

Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge legde met het project ‘Jeugd en diversiteit’ in 2008 de eerste steen naar een rijke traditie van Erasmus+projecten. Zo volgden onder meer het project ‘Water is life’, ‘Integration through sport' en ‘You(th) @ work’ elkaar in sneltempo op.

Vorig jaar werd opnieuw een project opgestart (i.e. connect-ID) waarvan Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge ditmaal de coördinatie op zich neemt. De partnerscholen komen uit Debrecen, Hongarije en Sala, Zweden. Ann Jannes en Lieselot Geldof, leerkrachten van de school, voelden twee jaar geleden bij hun leerlingen bso de nood om te werken rond positieve en negatieve invloed van sociale media op het welbevinden van leerlingen. Zeker in de iPadschool is het essentieel om welbevinden, waar nu maatschappelijk zo op wordt ingezet (rodeneuzendag, de warmste week...) niet los te zien van de digitale wereld en ook op internationaal vlak samen te werken aan oplossingen en ‘handvaten’. De nood om welbevinden onlosmakelijk te koppelen aan sociale media, was voor deze leekrachten dan ook de katalysator voor dit unieke en zeer actuele Erasmus+ project.

In maart van dit schooljaar trekt het connect-ID team met een groep van 6 leerlingen en 2 leerkrachten naar Zweden om er workshops te volgen en te brainstormen rond actuele thema’s zoals: ‘fomo, bodyshaming, cyberbullying...’. De tools en inzichten die de leerlingen en leerkrachten daar verwerven, nemen ze na de uitwisseling mee naar hun eigen leefwereld. De school geeft hen vervolgens een platform om de tips & tricks zoveel mogelijk te delen. Samen, over de grenzen heen, gaan we dus voor een beter mentaal welbevinden!

Verder op de planning dit schooljaar: Mental Health Awareness Day: we plannen een activiteit voor de hele school, waarin we onze conclusies en bevindingen rond mentaal welbevinden en sociale media (opgedaan in Zweden) implementeren.

De school greep vrijdag 15 oktober aan om via officiële weg het Erasmus+-embleem in te huldigen en zo het startschot te geven van een nieuw Erasmus+ jaar. Het embleem hangt aan de ingang van de school opdat iedereen zou zien hoe waardevol de school dit vindt, en om zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij dit unieke gebeuren!