vr 21 oktober 2016

Euroguidance Studiebezoek: “Developments in Policy and Practice in Lifelong Guidance in Ireland”, Dublin (IRL)

Deadline voor inschrijving: dinsdag 8 november !

Wie kan deelnemen ?

Onze Ierse collega’s organiseren een internationaal studiebezoek “Developments in Policy and Practice in Lifelong Guidance in Ireland” voor beleidsmedewerkers, directies, begeleiders of coaches. Het studiebezoek vindt plaats te Dublin van dinsdag 29 november tot en met donderdag 1 december 2016.

Deelnemers aan dit studiebezoek zijn vertegenwoordigers van organisaties die betrokken /geïnteresseerd zijn in het thema ‘Ontwikkelingen in Beleid en Praktijk in Levenslange Begeleiding in Ierland’. Zij zijn (als beleidsmedewerker, directie, begeleider of coach) betrokken bij het beleid rond studie- of loopbaanbegeleiding of rechtstreeks betrokken bij de begeleiding van mensen hieromtrent. Vlaamse organisaties die geïnteresseerd zijn om aan dit studiebezoek deel te nemen, kunnen één vertegenwoordiger afvaardigen.

Thema en doelstellingen van het contactseminarie.

Doelstelling: Uitwisseling van recente ontwikkelingen en goede praktijken teneinde de kwaliteit van studie- en loopbaanbegeleiding te verbeteren.

Agenda:

  • Presentation of the Irish post primary schools whole school guidance provision ( following changes to staff allocation in schools)
  • Presentation of developments in the guidance in FET sector ( ie Further Education and training Sector in Ireland - with VET and adults and the development of referral systems with Public employment services)
  • Presentation on training of guidance Counsellors and Dept. of Education and Skills new requirements from 2018
  • Facilitated Information exchange of good practice with other participants
  • Arranged Visit to school and adult guidance centre

Hoe aanvragen en deelnemen ?

Geïnteresseerden kunnen een beurs aanvragen via het formulier in bijlage:

Je verstuurt het ons uiterlijk op dinsdag 8 november 2016 (poststempel geldt als bewijs) per post én digitaal (joke.verlinden@epos-vlaanderen.be). Enkel geselecteerde Vlaamse deelnemers kunnen deelnemen aan het studiebezoek. De selectiecriteria:

  • De motivatie om deel te nemen
  • De betrokkenheid bij het thema
  • De draagkracht binnen de instelling om impact te genereren op vlak van studie-en loopbaanbegeleiding
  • De mogelijke impact die uw organisatie kan op studie-en loopbaanbegeleiding in Vlaanderen
  • De keuze van de afgevaardigde en het mandaat dat deze persoon heeft om initiatieven te nemen op vlak van studie- en/of loopbaanbegeleiding

Kostprijs ?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan draagt Epos max. €150 bij voor jouw reis- en verblijfskosten. Het overige dient jouw organisatie te voorzien. Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.