di 27 augustus 2019

Geen internet explorer voor je online aanvraag

Belangrijk voor je online projectaanvraag! We kregen de melding dat de webforms niet meer kunnen ingevuld kunnen worden via Internet Explorer. Hou daar dus rekening mee als je een aanvraag voor een mobiliteit binnen beroeps-onderwijs en -vorming doet. De te gebruiken browsers zijn:

Mozilla Firefox, Microsoft Edge en Google Chrome.

Let op: Safari kan je dus ook niet gebruiken!

Succes!