wo 10 maart 2021

Geen oproep Buurklassen 2021

Jammer genoeg zal er in 2021 geen oproep zijn om voorstellen voor Buurklassen in te dienen. Het budget 2021 zal gebruikt worden om scholen die in 2020 een goedgekeurd project hadden, maar dat door COVID19 niet in het schooljaar 2020-2021 konden uitvoeren, toe te laten hun activiteiten toch te realiseren in het schooljaar 2021-2022.

We willen er wel op wijzen dat vanaf dit jaar het Erasmus+-programma ook mogelijkheden biedt voor groepsmobiliteit van leerlingen in KA1-Schoolonderwijs. Aanvragen hiervoor zullen later in het voorjaar kunnen ingediend worden.

Voor meer info over Buurklassen, ga naar de pagina van Buurklassen.