di 4 februari 2020

geteld en berekend: tevredenheid stage (VET tracer study)

Over deze cijfers lezen we het volgende in de VET tracer study:

Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van de studenten en afgestudeerden heel tevreden is over de transnationale mobiliteit, aangezien 83% van de respondenten in de vragenlijst het volledig of grotendeels eens is en 97% het er in behoorlijke mate mee eens is dat ze goede herinneringen aan de mobiliteit hebben. Ze hebben uitstekende herinneringen aan de stage, maar vooral aan de mensen die ze hebben ontmoet en de andere culturele omgeving. Niemand was het volledig oneens met deze verklaring. Dit wordt zowel door de individuele geïnterviewden als door de deelnemers in de focusgroepen bevestigd. Slechts twee geïnterviewden (één persoon die deelnam aan de individuele interviews en één persoon die deelnam aan de focusgroepen) hadden gemengde reacties op de mobiliteit. In het eerste geval ging het om een persoon die een opdracht had gekregen die niet strookte met zijn opleiding en in het tweede geval om een afgestudeerde die niets had bijgeleerd en slechts repetitief werk had moeten uitvoeren. Toch zou deze studente opnieuw deelnemen aan een internationale mobiliteit.

De volledige publicatie van de VET tracer study kan je hier lezen.