do 7 december 2017

Het Europese Dag van de Talen-platform zoekt een nieuwe voorzitter

Het Europese Dag van de Talen-platform is een samenwerkingsverband van Vlaamse en Brusselse organisaties die het belang van talenkennis onderstrepen en het leren van talen promoten. Zij zetten daarvoor vooral in op het organiseren van activiteiten rond de Europese Dag van de Talen (o.a. door een 2-jaarlijks congres). Zij bundelen hun krachten in hun contacten met Vlaamse beleidsmakers. Via het platform bevorderen ze hun onderlinge samenwerking en breiden ze hun netwerking uit.

Taken van de voorzitter

De voorzitter

 • treedt op als woordvoerder en vertegenwoordiger van Het Europese Dag van de Talen-platform bij interne en externe contacten;
 • verdedigt de visie van het platform en draagt ze uit;
 • bereidt de vergaderingen voor en leidt ze.

Profiel van de voorzitter

Hij/zij

 • heeft een hart voor talen;
 • beseft het belang van het leren van talen;
 • beschikt over een degelijke taalkundige basis en is op de hoogte van nieuwe taalkundige inzichten;
 • heeft oog voor (wijzigende) maatschappelijke contexten die een impact hebben op de wijze waarop er met taal wordt omgegaan;
 • is vertrouwd met organisaties die actief zijn in de taalsector en met instellingen die talenonderwijs aanbieden;
 • heeft uitstekende kennis van het Nederlands en van minstens één vreemde taal;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en onderhandelingsvaardigheden;
 • kan mensen motiveren en de teamgeest binnen het platform bevorderen;
 • heeft ervaring in het leiden van discussies en in het besturen van een democratisch functionerende organisatie;
 • is dynamisch en heeft zin voor initiatief.

Engagement

Zowel de voorzitter als de leden engageren zich onbezoldigd.

Procedure

Kandidaten dienen hun cv en motivatie schriftelijk in uiterlijk op 8 januari 2018 bij Renilde.reynders@epos-vlaanderen.be. Nadien volgt er een interview.

Meer informatie over het Europese Dag van de Talen-platform en de leden vind je via deze link.