do 13 juni 2019

Het Staff Mobility Project (KA3)

groepsfoto van deelnemers

Het staff mobility project is een 2-jarig project dat mede wordt gefinancierd door Erasmus+ KA3 Support to Policy reform " Support to the implementation of EHEA reforms - 2018-2020" en is gerelateerd aan de werking van de Bologna Peer Support Group inzake kwaliteitszorg (BPSG QA). Het project wordt geleid door het Ministerie van Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met het National Centre for Educational Quality Enhancement in Georgia en het Ministry of Education and Culture in Cyprus.

Via een mobiliteitssysteem van personeelsleden die werkzaam zijn op het gebied van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs binnen nationale autoriteiten (ministeries), kwaliteitszorgagentschappen en/of stakeholderorganisaties, kan met dit project ondersteuning worden gefaciliteerd tussen landen in de Bologna Peer Support Group inzake kwaliteitszorg. Alle stromen en richtingen van personeelsmobiliteit tussen ministeries, kwaliteitszorgagentschappen en stakeholderorganisaties zijn mogelijk. Als zodanig ondersteunt het systeem de professionele ontwikkeling van het personeel door een werkplek in een ander land aan te bieden. Elk mobiel personeelslid zal zijn kwaliteitszorgcompetenties verder ontwikkelen door observatieperiodes en/of training bij een kwaliteitszorgagentschap, ministerie of stakeholderorganisatie in het buitenland. Elke mobiliteit van een personeelslid zal zich telkens richten op de specifieke behoeften van zijn thuisland. Naar verwachting zullen de individuele mobiliteiten van het personeel bijdragen aan een volledige implementatie van de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area in elk land.

Een matchmaking comité zal de aanvragen beoordelen en de personeelsleden matchen op basis van thematische interesse en geografische spreiding. Het matchmakingcomité is samengesteld uit de covoorzitters van de Bologna Peer Support Group inzake kwaliteitszorg en twee externe deskundigen van gerelateerde stakeholderorganisaties ENQA en EQAR. Na de personeelsmobiliteiten zal het comité de verslagen van de mobiele stafleden bekijken en daaruit lessen te trekken voor alle leden van de Bologna Peer Support Group kwaliteitszorg.

Lees er hier hier meer over.