ma 11 oktober 2021

Informatiesessies Erasmus+ 2022: save the date(s)

Epos plant een aantal online informatiesessies over de Erasmus+-oproep 2022. Omdat het nog niet duidelijk is wanneer de oproep effectief zal worden gelanceerd door de Europese Commissie, is onderstaand schema voorlopig:

  • maandag 6 december (namiddag): algemene introductie tot de oproep (vooral voor wie nood heeft aan een algemeen overzicht)
  • woensdag 8 december (voormiddag): individuele leermobiliteit in het domein beroepsonderwijs en -opleiding
  • woensdag 8 december (namiddag): individuele leermobiliteit in het domein hoger onderwijs
  • maandag 13 december (namiddag): individuele leermobiliteit in het domein schoolonderwijs
  • dinsdag 14 december (namiddag): individuele leermobiliteit in het domein volwasseneneducatie
  • vrijdag 17 december (voormiddag): kleinschalige partnerschappen in de domeinen schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, volwasseneneducatie
  • vrijdag 17 december (namiddag): samenwerkingspartnerschappen in de domeinen schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, volwasseneneducatie en hoger onderwijs (tijdens deze sessie zal veel aandacht besteed worden aan het nieuwe financieringsmodel)