ma 3 april 2017

Internationaal contactseminarie ‘(Validation of) international competences’

Dien je kandidatuur ten laatste op 15 mei in via het online formulier

Onze Nederlandse collega’s organiseren een internationaal contactseminarie met als titel ‘(Validation of) International Competences’. Het vindt plaats in Zandvoort Aan Zee, van 12 tot 14 oktober 2017. Epos kan vertegenwoordigers van max. 3 secundaire scholen laten deelnemen aan dit contactseminarie. Op basis van een selectie financiert Epos de reiskosten en een deel van de organisatiekosten. Onze Nederlandse collega’s nemen de overige kosten voor de organisatie en voor het verblijf van de deelnemers op zich.

Doelstelling seminarie

Het contactseminarie biedt de gelegenheid aan de deelnemers om Europese partners te ontmoeten om KA2- en eTwinning-projecten op te starten en om expertise te verwerven rond ‘internationale competenties’ en het valideren ervan. De werktaal is Engels.

Doelgroep

Secundaire scholen (alle niveaus en onderwijsvormen) die echt willen inzetten op internationalisering en op (de validering van) internationale competenties bij personeel en leerlingen.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen een beurs aanvragen via het online aanvraagformulier onderaan. Het moet uiterlijk op 15 mei 2017 ingediend worden. Enkel de door Epos geselecteerde aanvragers kunnen deelnemen.

Selectiecriteria

  • De motivatie van de organisatie om aan het seminarie te participeren. Meer specifiek: de aansluiting van projectideeën bij de prioriteiten van Erasmus+ en bij het thema van het seminarie én de relevantie van het thema voor de reguliere werking van de organisatie
  • De aansluiting van de organisatie bij de doelgroep (zie hoger)
  • De aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen de organisatie om een Erasmus+-project uit te voeren
  • De deelnemer kent voldoende Engels om dit contactseminarie te volgen en hij/zij heeft een duidelijk mandaat van de organisatie om zich tijdens dit contactseminarie te engageren voor een projectvoorstel

Wij geven daarnaast prioriteit aan organisaties die nog niet eerder aan een Erasmus+-project participeerden.

Kostprijs?

Indien een aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos de reiskosten en een deel van de organisatiekosten, terwijl onze Nederlandse collega’s de overige kosten voor de organisatie en voor het verblijf van de deelnemers op zich nemen.

Stel je kandidaat

Schrijf je in

Klik hier