di 4 april 2017

Internationaal contactseminarie voor basisscholen ‘Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships’

Praag, Tsjechië, 30/8-2/9/2017

Dien je kandidatuur ten laatste op 20 mei in via het online formulier

Onze Tsjechische collega’s organiseren een internationaal contactseminarie met als titel ‘Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships’. Het vindt plaats in “Chateau Štiřín”, dichtbij Praag, van 30 augustus tot 2 september 2017. Epos kan vertegenwoordigers van max. 3 basisscholen laten deelnemen aan dit contactseminarie. Op basis van een selectie financiert Epos de reiskosten. Onze Tsjechische collega’s nemen de kosten voor de organisatie en voor het verblijf van de deelnemers op zich.

Doelstelling seminarie

Het contactseminarie biedt de gelegenheid aan de deelnemers om Europese partners te ontmoeten om KA2-projecten op te starten met andere basisscholen uit Europa. Er wordt intensief kennisgemaakt met eTwinning, de “Community voor leerkrachten in Europa”. Het is de bedoeling om eTwinning actief te gebruiken in de op te starten projecten. De werktaal is Engels.

Doelgroep

Basisscholen die wensen in te zetten op én het gebruik van eTwinning én de samenwerking met andere basisscholen in Europa.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse basisscholen kunnen een beurs aanvragen via het online aanvraagformulier onderaan. Het moet uiterlijk op 20 mei 2017 ingediend worden. Enkel de door Epos geselecteerde aanvragers kunnen deelnemen.

Selectiecriteria

  • De motivatie van de organisatie om aan het seminarie te participeren. Meer specifiek: de aansluiting van projectideeën bij de prioriteiten van Erasmus+ en bij het thema van het seminarie én de relevantie van het thema voor de reguliere werking van de organisatie
  • De aansluiting van de organisatie bij de doelgroep (= basisscholen!)
  • De aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen de organisatie om een Erasmus+-project uit te voeren
  • De deelnemer kent voldoende Engels om dit contactseminarie te volgen en hij/zij heeft een duidelijk mandaat van de organisatie om zich tijdens dit contactseminarie te engageren voor een projectvoorstel

Wij geven daarnaast prioriteit aan organisaties die nog niet eerder aan een Erasmus+-project participeerden.

Kostprijs?

Indien een aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos de reiskosten en een deel van de organisatiekosten, terwijl onze Tsjechische collega’s de overige kosten voor de organisatie en voor het verblijf van de deelnemers op zich nemen.

Stel je kandidaat

Naar het online formulier

Klik hier