di 6 april 2021

Internationaal online lees-event van Story-ID project

In het kader van het Story-ID project organiseerde het Heilig Hartinstituut van Heverlee een afsluitende 3-daagse online meeting. De leerlingen werkten samen met leerlingen uit Italië en Portugal rond het thema ‘stories’. In totaal namen meer dan 150 leerlingen hieraan deel.

In 'book creator' maakten ze een leuk boekje van alles wat ze gedaan hebben. Het is een mooi voorbeeld van integratie van leesinitiatieven en internationale samenwerking binnen de lessen.

Neem zeker een kijkje en klik zeker door op de links in het boekje. Dan kan je zien welke antwoorden ze gaven in de bevragingen, met welke dilemma’s ze elkaar uitgedaagd hebben en in het storybook kan je de verhalen lezen die de leerlingen samen schreven. Bij het item ‘Literary map’ word je ook doorgestuurd naar de eTwinning Twinspace die over het Story-ID project gemaakt werd en waar je de activiteiten van de voorbije 2 jaar kan zien.

Een leerkracht maakte een youtube filmpje, met sfeerbeelden van de driedaagse.

Meer info vind je bij de projectcoördinator Annick Van den Eynde.