ma 18 november 2019

Jan Amos Comenius-prijs voor Europa in je klas

De winnaars

Op 8 mei worden de winnaars van de Jan Amos Comenius Prijs 2020 bekend gemaakt! Basis- en secundaire scholen die een bijdrage leverden aan lesgeven in de EU worden hier in de bloemetjes gezet.

Europees Commissaris Mariya Gabriel maakt de winnaars via een videoboodschap op de Erasmus+ Facebookpagina bekend.

Dit wordt gestreamd op 8 mei 2020 om 12u15 . Meer details over de winnaars vind je vanaf 8 mei, 12u hier.

Jan Amos Comenius-prijs voor kwaliteitsonderwijs over de Europese Unie

De Europese Commissie heeft de oproep van de "Jan Amos Comenius-prijs voor kwaliteitsonderwijs over de Europese Unie" gelanceerd.

Die prijs beloont secundaire scholen die hun leerlingen op een inspirerende manier de Europese Unie beter leren kennen. Het geeft ook EU-brede erkenning en zichtbaarheid aan scholen die inspirerende onderwijsmethoden gebruiken om leerlingen actief te betrekken bij het Europa van morgen.

Er zijn maximaal 28 prijzen van elk € 8.000, één per EU-lidstaat.

De oproep geldt voor secundaire scholen gevestigd in de Europese Unie. De deadline is 6 februari 2020.

Je vindt alle info (reglement, hoe deelnemen…) op de website van de Europese Commissie.

Veel succes!