di 4 mei 2021

'Klimaatspeelplaats' Sint-Paulus Kortrijk op VRT Nieuws

Sinds 2016 werkt basisschool Sint-Paulus uit Kortrijk aan de omvorming van haar klassieke betonnen speelplaats. In 2020 werd de nieuwe speelplaats aangelegd en sindsdien krijgt het project Klimaatspeelplaats bijzonder veel weerklank.

De speelplaats kwam onder andere tot stand dankzij het Erasmus+ project ‘Speelgroenplaats en de buitenklas’. In dat project kregen leerkrachten van de school de kans om in Italië, Oostenrijk, Finland en Schotland ‘outdoor learning’ in de praktijk te ervaren. Op die manier werd het team opgeleid om te werken volgens de “Whole school approach” en werden principes van Educatie rond Duurzame Ontwikkeling en STEAM toegepast in de lespraktijk. Dit alles werd laagdrempelig ingevoerd via het speelplaatsproject.

Onlangs ging nieuwsdienst van de VRT er een kijkje nemen! Bekijk de reportage van het VRT Nieuws.

Vorig jaar kon de 'Klimaatspeelplaats' zich ook uitgebreid voorstellen op Grensverleggers. Dat kan je hier nog herbekijken.