di 14 januari 2020

Lees hier de VET tracer study

In 2017 deed het Poolse nationale agentschap een eerste poging om de impact van transnationale beroepsmobiliteit (beroepsstages in het buitenland) op de latere opleiding en loopbaan van de Poolse deelnemers te beoordelen. Dit leidde tot een initiatief om de studie uit te breiden naar verschillende Europese landen, wat resulteerde in de VET TRACER STUDY, gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Erasmus+-programma (domein beroepsopleiding en -vorming).

Het rapport geeft antwoord op vragen als:

  • Heeft de transnationale mobiliteit een invloed op de toekomstige carrières en persoonlijke ontwikkeling van voormalige leerlingen en stagiairs, en, zo ja, in welke mate?
  • Welke nieuwe competenties en vaardigheden hebben mobiliteitsdeelnemers tijdens de praktische beroepsopleiding in het buitenland verworven of ontwikkeld?
  • In hoeverre zijn de verworven competenties nuttig gebleken, met name in de context van een professionele status en de status op de arbeidsmarkt?

Ontdek hier de hele studie.