di 26 maart 2019

Lessen op school belangrijker dan social media voor stemgedrag Europese jongeren

In mei trekken duizenden jongeren voor het eerst naar de stembus. De leerlingen van 6 ‘onthaal en public relations’ van GO! Atheneum Emanuel Hiel, Schaarbeek organiseerden een bevraging bij leeftijdsgenoten uit 22 EU-lidstaten, net als hen ‘first time voters’.

Het schooljaar 2018-19 is een jaar van verkiezingen op alle niveaus, van lokaal en regionaal tot Europees. Verkiezingen en democratie werden dan ook een centrale thema’s voor de leerlingen 6 ‘onthaal en public relations’ van het GO! Atheneum Emanuel Hiel uit Schaarbeek. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen kregen ze al een workshop over bevragingen van Silke Goubin, doctoraatsstudente aan de KU Leuven. In oktober schetste professor Hendrik Vos van UGent voor hen de Europese wordingsgeschiedenis.

Zo kwamen ze op het ambitieuze idee om een bevraging te doen bij hun leeftijdsgenoten in heel Europa, ‘first time voters’ zoals zij. Dat werd het project ‘Every Vote Counts’. “We zouden ons beperken tot ‘nieuwe stemmers’ die nog schoollopen in het secundair of voortgezet secundair onderwijs én die voldoende Engels begrijpen om onze enquête in te vullen. Dankzij het eTwinning platform hebben we onze respondenten gevonden”, aldus Camille Chawki (leerling). Alle scholen waren eTwinning scholen en dus Europees actief “Maar dit hoeft geen vertekening met zich mee te brengen. Het is niet omdat je leerkracht misschien pro-Europa is, dat je dat als leerling ook bent”, verduidelijkt Camille Chawki.

Het was niet altijd even makkelijk om aan zoveel respondenten te komen, in totaal verzamelden de leerlingen 947 antwoorden binnen vanuit 22 lidstaten. 55% van de respondenten waren meisjes, 45% jongens.

Meer aandacht voor onderwijs

Er liepen heel uiteenlopende resultaten binnen over verschillende onderwerpen, maar opvallend was hoe onderwijs het stemgedrag van jongeren mee bepaalt. Zo verklaarde 53% van de respondenten dat ‘lessen over Europa’ hun mening beïnvloedt. Dit is meer dan ‘social media’ (49%) en zelfs familie (41%) en vrienden (36%). Ook vonden 83% (!) dat onderwijs meer aan bod zou komen indien meer jonge mensen in het parlement zitten.

"Freeriden was er niet bij. Iedereen moest de verantwoordelijkheid van zijn taak opnemen, op tijd zijn en vooral nauwkeurig werken. Nauwkeuriger dan bij een taak, toets of zelfs examen”

Lotfi Janah

Op 12 maart stelden de leerlingen de resultaten van de bevraging voor in het gemeentehuis van Schaarbeek tijdens het ‘European Matinée’. Daar waren ouders en sympathisanten op uitgenodigd. Ook een aantal politici en iemand van Epos kwamen erop af.

Dit project was voor de leerlingen een hele uitdaging. Ze ontwikkelden niet alleen ‘hard skills’, zoals het opstellen van een marktonderzoek en taalvaardigheden, maar ook ‘soft skills’: “Soft skills hielpen om hard skills succesvol in te zetten. Freeriden was er niet bij. Iedereen moest de verantwoordelijkheid van zijn taak opnemen, op tijd zijn en vooral nauwkeurig werken. Nauwkeuriger dan bij een taak, toets of zelfs examen”, zegt Lotfi Janah (leerling). “Ook ons doorzettingsvermogen en flexibiliteit werden soms behoorlijk op de proef gesteld.”

De leerlingen waren heel tevreden met de interesse die zoveel mensen toonden op hun presentatie. Professor Hendrik Vos kon er niet bij zijn, maar hij stuurde wel een videoboodschap om hen te feliciteren.