di 20 november 2018

Meer Erasmus+ budget voor scholen

Het Europese budget voor Erasmus+ stijgt in 2019 met 12%, voor Vlaanderen stijgt het budget in 2019 met 16% (excl. hoger onderwijs) . Voor het domein schoolonderwijs is er in Vlaanderen €5.808.108 beschikbaar. Daarvan is €1.333.829 bestemd voor mobiliteitsprojecten van personeel (Key Action 1) en €4.474.278 voor partnerschappen (Kern Actie 2 of KA2). Ten opzichte van 2018 is dat een stijging met 19,22 % voor schoolonderwijs waardoor er een grotere slaagkans is voor alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen.

Bovendien wil Epos scholen voor basis- en secundair onderwijs (inclusief buitengewoon onderwijs) extra stimuleren om een Erasmus+ School Exchange Partnership aan te vragen. Daarom kiest Epos ervoor om in 2019 60% van het budget voor samenwerkingsprojecten (KA2) in schoolonderwijs te reserveren voor de School Exchange Partnerships gericht op uitwisseling van goede praktijken tussen scholen.

40% van het KA2 budget is voorzien voor samenwerkingsprojecten (partnerschappen) gericht op innovatie en het uitwisselen van goede praktijken

School Exchange Partnerships (KA229)

Wil je samenwerken met scholen in Europa en leerlingen en leerkrachten uitwisselen? Dan kun je gebruik maken van de School Exchange Partnerships van Erasmus+ (KA2). Dit is een vernieuwde actielijn met vereenvoudigde procedures. De projecten zijn kleinschalig en ideaal voor scholen die voor de eerste keer een uitwisseling met Erasmus+ willen doen. Epos reserveert 60% van het toegekende budget binnen schoolonderwijs voor deze actie.

Het combineren van mobiliteit en fysieke uitwisselingen met virtuele samenwerking kan een belangrijk element van School Exchange partnerschappen zijn. Projecten worden sterk aangemoedigd om eTwinning te gebruiken vóór, tijdens en na de projectactiviteiten.

In een School Exchange Partnership werk je minimaal 12 en maximaal 24 maanden samen met één tot vijf andere scholen in Europa. De aanvraag wordt namens het partnerschap door de coördinerende school ingediend. De deadline om een aanvraag in te dienen is 21 maart 2019, 12.00 uur ’s middags.

Strategic partnerships for innovation and the exchange of good practices (KA201)

De samenwerkingsprojecten gericht op innovatie en het uitwisselen van goede praktijken hebben dezelfde deadline, 21 maart 2019, 12.00 uur ’s middags. Epos reserveert 40% van het toegekende budget binnen schoolonderwijs voor deze actie.

Informatiebijeenkomst KA2

Meer weten? Kom op 26 november 2018 naar de informatiebijeenkomst voor Key Action 2. Meld je aan via onze website . Kan je niet naar onze informatiesessie komen dan vind je de presentaties terug in de sectie downloads op onze website of kan je contact op met één van onze consulenten.

Marc De Vlieger - Basis- en secundaire scholen (Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen) en arbeidsmarktactoren

Eline Paredis - Basis- en secundaire scholen (Antwerpen, Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant)