do 13 december 2018

Meer steun voor Erasmus+ deelnemers met een functiebeperking

Jaar na jaar neemt het aantal leerlingen en studenten die via Erasmus+ naar het buitenland gaan toe. Toch blijven er specifieke uitdagingen voor studenten en leerlingen met een functiebeperking. Vanaf 2019 kunnen niet enkel studenten, maar ook leerlingen uit het beroepsonderwijs en -opleiding met speciale noden daarom een voorbereidend bezoek doen met een vertrouwenspersoon om zo na te gaan of de studie of stage haalbaar is. Epos, het nationaal agentschap voor Erasmus+, voorziet hiervoor in 10.000 euro volgend jaar.

In een rolstoel naar de universiteit gaan of met autisme een stage volgen, het kan een uitdaging zijn als de universiteit of stageplaats niet voldoende voorbereid is op de student of leerling. Dat is al helemaal het geval als de studie of stage plaatsvindt in het buitenland. Epos, het nationaal agentschap voor Erasmus+, voorziet daarom vanaf volgend jaar in 10.000 euro zodat leerlingen en studenten met speciale noden de kans krijgen op voorhand ter plaatse te gaan met een vertrouwenspersoon. Tijdens dit voorbereidend bezoek kunnen ze dan nagaan of de studie of stage haalbaar is of wat er nog moet voorzien worden.

Directeur van Epos, het nationaal agentschap voor Erasmus+, Jill Peiffer: “Vlaanderen levert met Erasmus+ al een forse inspanning op het vlak van sociale inclusie met meer dan 110 lopende en afgewerkte projecten die hierop inzetten sinds 2014. Een functiebeperking mag dan ook geen hinderpaal vormen om op Erasmus te gaan. Leerlingen en studenten die in aanmerking komen, kunnen binnenkort bij Epos een aanvraag doen via hun school, hogeschool of universiteit.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In het buitenland studeren of een stage doen is een echt avontuur waar je heel wat levenservaring mee opdoet. Voor leerlingen of studenten met een functiebeperking komen hier extra uitdagingen bij kijken. Door de extra middelen die vanaf volgend jaar worden voorzien, wordt het mogelijk voor deze leerlingen om samen met een vertrouwenspersoon een voorbereidend bezoek af te leggen en na te gaan of de opleiding of stage ook echt haalbaar is.”