ma 3 april 2017

Nieuw filmpje Europees Talenlabel

Geef jij mensen de kans om andere talen te horen en te leren kennen? Doe je dat los van schoolbanken, examens en lessen? Stimuleer je zo meertaligheid? Dan kan je het Europees Talenlabel 2017 winnen! Via het Talenlabel wil de Europese Commissie het vreemdetalenonderwijs in haar lidstaten stimuleren.

Meer info hier