ma 25 september 2017

Nieuw type partnerschap (KA2) voor schoolonderwijs

School Exchange Partnerships zijn een nieuw type partnerschap binnen Erasmus+ (KernActie2). Dit type partnerschap vervangt de Strategic Partnerships for Schools Only (KA219) die van 2014 tot 2017 aangevraagd konden worden.

Met School Exchange Partnerships beoogt de Europese Commissie deelname van scholen aan Erasmus+ te vergroten en meer steun te bieden voor leerlingenmobiliteit. De introductie van de School Exchange Partnerships zou gepaard gaan met een aanzienlijke stijging van het beschikbare budget en een vereenvoudiging in de aanvraagformulieren.

Strategische partnerschappen die zich richten op innovatie en uitwisseling tussen scholen en andere types van organisaties zullen nog altijd ondersteund worden.

Voor meer details en alle voorwaarden is het wachten op de nieuwe officiële programmagids, die samen met de oproep 2018 eind oktober wordt verwacht. Eens de programmagids beschikbaar is, zal Epos ook een projectopzetformulier voorzien.

Houd de Epos-website en onze nieuwsbrieven in de gaten voor meer nieuws en kom naar onze Infosessie op woensdag 29 november 2017 in Brussel.