vr 14 februari 2020

Ondertekening Protocol Europese Dag van de Talen 2020-2024

Ook liefde voor taal mag op Valentijn gevierd worden: op 14 februari ondertekenden alle leden van het Europese Dag van de Talen-Platform het Protocol voor 2020-2024. Onder andere Adjunct-Kabinetschef Katrien Cerpentier, , secretaris-generaal van het Departement Onderwijs & Vorming Ann Verhaegen, Katia Lochtman als nieuwe voorzitter van het Platform en Jill Peiffer, directeur van Epos vzw waren erbij op deze belangrijke dag voor vreemde talenonderwijs.

Hoe de Europese Dag van de Talen tot stand kwam, lees je hier.