wo 16 januari 2019

Oproep experten Erasmus+ projectaanvragen

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ zoekt experten voor het beoordelen van projecten.

Epos vzw is het Nationaal Agentschap van Erasmus+ van de Vlaamse Gemeenschap in België. Het voert verschillende taken uit voor projecten van het Erasmus+ programma binnen onderwijs en opleiding. Voor het beoordelen van projectaanvragen van individuele mobiliteit (KA1) en strategische partnerschappen (KA2), doet Epos beroep op externe experten. In 2019 zoekt Epos experten voor de domeinen schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs en volwasseneneducatie.

Externe experten krijgen een opleiding, ondersteuning en een verloning in ruil voor een gefundeerde analyse van de projectaanvragen.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd, stuur dan uw kandidaatstellingsformulier in via de website.

De deadline voor kandidaatstelling is dinsdag 5 februari (KA1) en maandag 4 maart (KA2). Ook ervaren experten melden zich aan via de website.

Lees de volledige oproep hier na:

Vervolg

Na 5 februari (KA1) en 4 maart (KA2) zullen de consulenten laten weten indien u geselecteerd bent. Houd de data voor uw domein (aangegeven in de oproep) reeds vrij.

Training

Indien u geselecteerd wordt dan is de eerstvolgende training voor experten op 22 of 23 februari (KA1) en/of op 5 of 6 april (KA2). Deelname aan deze training is verplicht.

Naar het online formulier

Klik hier