di 7 februari 2017

Oproep langdurige beroepsstages in het buitenland

De Europese Commissie publiceerde een nieuwe oproep voor projectvoorstellen voor langdurige beroepsstages in het buitenland voor jongeren. Het is de tweede oproep van een pilootproject dat een duurzaam kader wil scheppen voor langdurige stages in het buitenland voor jongeren. Met deze stages wil de EU Europees burgerschap stimuleren en jongeren helpen om vaardigheden te ontwikkelen om zich beter op de arbeidsmarkt te integreren.

De deadline voor projectvoorstellen is 29 maart 2017. Op 22 februari is er een infosessie in Brussel.

Meer informatie