ma 6 februari 2017

Oproep Sector Skills Alliances

De Erasmus+ oproep voor 2017 voor Sector Skills Alliances (SSA’s) is verschenen.

SSA’s zijn erop gericht de vaardigheden van werknemers op peil te brengen door het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding beter af te stemmen op de arbeidsmarkt. Dit jaar verschijnt er ook een blauwdruk voor specifieke sectoren.

Een aanvraag voor een SSA doe je bij het uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (Executive Agency of EACEA).

De deadline voor aanvragen is 2 mei 2017. Op 16 februari vindt er een online infosessie plaats.

Meer informatie