di 9 april 2019

Pieter Van Landeghem genomineerd voor de VLEVA 'Ster van Europa'

Pieter Van Landeghem is leraar Logistics in het Technisch Instituut St. Vincentius van Torhout en organiseert al sinds 2009 stages voor zijn leerlingen in Denemarken, achtereenvolgens binnen het Leonardo-programma en nu onder met Erasmus+. Sinds 2016 is zijn school houder van het VET-Charter. Voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme werd hij een van de vijf genomineerden voor de VLEVA ‘De Ster van Europa’ 2019.

Tien jaar geleden begon Pieter voor zijn leerlingen 7e jaar Logistics stages in Denemarken te organiseren. Het is niet altijd makkelijk voor deze leerlingen om die stap te zetten. ‘Het zijn leerlingen van 17-18 jaar die vaak nog nooit het vliegtuig genomen hebben, en ze zijn zeer gehecht aan de eigen kerktoren’, weet Pieter. Ook de ouders laten niet graag hun kinderen gaan. Maar er is één constante: de leerlingen komen steeds heel enthousiast terug van stage. Het is een ‘once in a lifetime ervaring’ die ze niet hadden willen missen. De leerlingen worden wel heel goed ondersteund. Gedurende de hele stage (gemiddeld drie weken) is er een leerkracht bij hen die hen dagelijks begeleidt.

“De ideale leerkracht heeft een taalkundige achtergrond en tegelijk ervaring met stagebegeleiding, niet altijd een evidente combinatie”.

Internationalisering is zich stilaan maar zeker gaan uitbreiden in de school. Ook hier is het niet altijd voor de hand liggend om andere leerkrachten mee te krijgen. De workload ligt al hoog en soms is taal het probleem. ‘De ideale leerkracht heeft een taalkundige achtergrond en heeft tegelijk ervaring met stagebegeleiding’, zegt Pieter, ‘niet altijd een evidente combinatie’. Pieter zocht dan ook om te beginnen stageplaatsen in landen waar doorgaans Engels geen probleem is (Scandinavische landen).

"de leerlingen komen steeds heel enthousiast terug van stage. Het is een ‘once in a lifetime ervaring’ die ze niet hadden willen missen."

Pieter Van Landeghem

Maar de overtuigingskracht van Pieter begint vruchten af te werpen en stages worden niet meer alleen voor de studierichting Logistics georganiseerd. Er zijn nu internationale stages voor de leerlingen van 6 Office, 7 Business Support, 6 Retail en 7 Retail Management in Denemarken en Spanje. En voor het eerst krijgen de leerlingen Duaal Logistic vanaf 2020 de kans om stage te lopen in Roemenië.

Meer dan leerlingenmobiliteit

Sint-Vincentius Torhout zet ook haar eerste stappen in eTwinning. Een leerkracht van de school is geselecteerd voor het eTwinning contactseminarie in Bratislava. Pieter zelf is geselecteerd voor het internationaal thematisch seminarie in Lissabon over ‘disseminatie’.

Van in het begin krijgen de leerlingen die van stage terugkomen een Europass Mobiliteitscertificaat die de vaardigheden die ze in het buitenland opdeden valideert. Vanaf dit schooljaar wil Pieter daar een feesttintje aan geven en die overhandigen tijdens de afscheidsviering (‘Exodus’) van de laatstejaars. De toekomstdroom van Pieter is om zoveel mogelijk collega’s en studierichtingen mee te krijgen in Erasmus+ en in buitenlandse stages. En die ook zoveel mogelijk uit te breiden naar andere Europese landen.

Je kan stemmen voor Pieter als ‘Ster van Europa’ via de website van VLEVA.