di 23 februari 2021

Project in de kijker: ‘European Senior Exchange’

Een 75-plusser vertelt over zijn ervaringen met een Erasmus+ project in tijden van corona…

Roland Van Holderbeke is een actieve 75-plusser; hij is erg geïnteresseerd in Europese samenwerking en Europese projecten. Momenteel is hij een drijvende kracht in het project ‘European Senior Exchange’ dat in september 2020 van start ging en dat behoort tot de “uitwisselings-gerichte” Erasmus+/Kernactie2-projecten in de volwasseneneducatie. Jammer genoeg lijdt de projectwerking onder de corona-maatregelen. Roland nam contact op met ons, want hij wil zijn ervaringen graag delen…

Dag Roland, hebben jullie al fysieke projectvergaderingen kunnen houden sinds de start van je KA2-project?

Neen, want in de betrokken Europese landen zijn niet-essentiële reizen en fysieke bijeenkomsten verboden. Is reizen toch toegestaan, dan moeten we rekening houden met de opgelegde maatregelen zoals quarantaine, zowel in het gastland als bij terugkomst in eigen land. Dit betekent dat een live projectvergadering onmogelijk is want in plaats van een 3-tal dagen neemt de totale duur 3 à 4 weken in beslag; zo’n lange periode kan je moeilijk financieren vanuit je projectbudget. Lukt het jullie om je projectvergaderingen via videoconferenties te doen? Ja, gelukkig mogen we dit van de Europese Commissie en de NA’s; we deden de voorziene kick off en 1 projectvergadering al online! Wij gebruiken vooral Google meet, soms Microsoft Teams; voor bilaterale contacten Skype of Zoom. Maar helaas: de meeste van onze deelnemers zijn senioren; velen van hen zijn niet bekwaam genoeg om die platformen te gebruiken. Bovendien beschikken ze niet allemaal over de nodige soft- en hardware; ze missen bv een camera of hebben zelfs geen telefoon. Die dingen heb je echt wel nodig om een vergadering van een aantal uren te kunnen volgen en om actief mee te werken. Sommigen proberen zich te behelpen met een smartphone of tablet, maar het kleine scherm is een hinderpaal en vaak zijn die dingen niet compatibel met een PC of laptop.

Wat betekent dit nu voor jullie?

Tja, van ons, HIHTAST (1), de Vlaamse coördinerende organisatie, vergt dit toch wel een heel ander soort voorbereiding dan deze die we gewend waren te doen in een vorig Europees project. Zo moeten we een projectvergadering die in normale tijden een week duurt, nu in kleinere tijdseenheden “knippen” zodat het voor iedereen mogelijk is om zijn/haar aandacht te behouden. Dat betekent dat we een duidelijk en strak tijdsschema moeten opstellen en dat we veel meer tijd steken in het onderling op elkaar afstemmen. Nog veel meer dan bij fysieke bijeenkomsten, merken we dat we een heel goede moderator nodig hebben; een videoconferentie met zo’n 16 deelnemers is echt een zware opdracht. Documenten moeten nu ook vooraf doorgegeven worden, want je kan ze niet ter plekke uitdelen. Dat houdt in dat we alles moeten omzetten in pdf en dat elke partnerorganisatie een pdf-reader/creator nodig heeft, zeker om teksten te laten ondertekenen… Allemaal niet zo evident voor senioren; maar het lukt; iedereen leert voortdurend bij en zo “dichten we de digitale kloof” hé.

Zijn er voor jullie voordelen in het online vergaderen? We moeten geen reis- of hotelboekingen doen, geen lokalen huren, geen bijkomende activiteiten of begeleiding van de deelnemers voorzien… Dat zou je als een voordeel kunnen zien… Maar wij missen de interculturele uitwisseling heel erg… Normaal gezien maak je tijdens zo’n projectvergadering ook tijd om de gastorganisatie en het -land wat te leren kennen, breng je een bezoek aan iets van het cultureel erfgoed, zijn er veel informele momenten… We zouden veel moeite doen om de cohesie tussen de deelnemers uit de verschillende landen onderling te versterken, maar ook dat valt nu weg en het is heel moeilijk om daaraan iets te verhelpen. We probeerden het met informatie door te geven over de plaatselijke cultuur en context, maar het zelf “ervaren” als dusdanig ontbreekt. Bij videoconferenties brandt het Europees gevoel maar op een klein pitje.

Wat denk je: gaan jullie al hetgeen je in je aanvraag opnam, nog kunnen realiseren?

Wij zijn hoopvol en denken van wel, ja! Ondanks alle problemen, konden we het geplande tijdsschema volgen. Zo is onze Facebook-pagina geopend, er is een website in elke taal van onze partners en eentje in het Engels… Onze projectvergadering van april 2021 in Padua zal online moeten, maar we zijn ervan overtuigd dat we weer “gewoon” verder kunnen werken vanaf oktober 2021 en dan halen we alles in wat we nu nog misten.

Wij duimen ervoor dat jij, je collega’s en je partners er een mooi project van zullen kunnen maken – ondanks corona! Proficiat voor je inzet en gedrevenheid, Roland; dankjewel om je ervaringen te delen.