ma 18 maart 2019

Project in de kijker: Green Learning Environments

Spelen en leren in het bos en de natuur prikkelt de fantasie, stimuleert de creativiteit en de ondernemingszin. Ook voor het ontwikkelen van sociale en motorische vaardigheden is de natuur een uitgelezen plek om ervaring op te doen. De positieve impact van een groene leeromgeving blijkt extra groot bij kinderen met een mentale beperking, leerstoornissen, aandachtstoornissen (zoals ADHD) en autismespectrumstoornissen. In een informele natuurlijke omgeving leren deze kinderen beter dan in een klas. Hun kansen in de samenleving nemen daardoor sterk toe. Vanuit deze vaststelling vertrekt BOS+, samen met partners uit Slovenië en England om het Green Learning Environments project vorm te geven. Dit project wordt mede gefinancierd door het programma ERASMUS+ programma van de Europese Unie en EPOS Vlaanderen vzw, de Koning Boudewijnstichting (Fund ICT Community for Autism Spectrum Disorder en Veranderwijs.nu).

Aangezien het project op zijn einde loopt, is het hoog tijd om de resultaten te delen met iedereen die hier interesse zou in hebben. Op basis van de ervaringen en expertise die we tijdens de afgelopen 2,5 jaar verzamelde, hebben we een beleidsnota opgesteld. Met dit document willen we de aandacht vestigen op het concept van groene leeromgevingen en de positieve effecten hiervan op leerresultaten van kinderen met een mentale beperkingen en leerstoornissen. De beleidsnota fungeert ook als een samenvatting van het project en introduceert de afgewerkte output.

We hopen dat we meer leerkrachten kunnen overtuigen om de stap te zetten om de groene omgeving met de kinderen te verkennen.

Bos+

Met deze beleidsnota willen we de bevindingen van het project onder alle geïnteresseerde netwerken en belanghebbenden verspreiden om zo het bewustzijn over dit onderwerp te vergroten. We hopen dat we meer leerkrachten kunnen overtuigen om de stap te zetten om de groene omgeving met de kinderen te verkennen. De resultaten van het project - die gratis kunnen worden gedownload op de website van het project - bieden een gedegen handleiding en praktische hulpmiddelen voor leerkrachten om dit te realiseren.