di 2 mei 2017

Project in de Kijker: Strip to Identity, Erasmus+ Key Action 2

Strip to Identity is een driejarig KA2-schools-only-project, gecoördineerd door het Miniemeninstituut in Leuven. In 2014 is het project gestart en dit jaar loopt het af met een grote slotconferentie op 4 en 5 mei. Het project heeft tot doel het gevoel van een Europese identiteit bij jongeren te bevorderen. Daarnaast stimuleert het ook de leesvaardigheid en het leesplezier bij jongeren – ook leerlingen met leerstoornissen – aan de hand van stripverhalen. Acht partnerscholen uit Europa en twee uit Azië hebben hun uiterste best gedaan om elk een strip te ontwerpen die eigen is aan hun land en typisch voor hun streek. Door elkaars stripverhalen te lezen worden bruggen geslagen tussen jongeren uit alle uithoeken van Europa en zelfs daarbuiten. Zo leren ze met de verschillen omgaan en ontdekken ze uiteindelijk zelfs gelijkenissen die de broze kiem vormen van een gemeenschappelijke Europese identiteit. Een identiteit die ieders beeldverhaal is…

Strip to Identity is een project met meerdere lagen. De creatie van de stripverhalenbundel is een eerste laag. Daarnaast hebben tientallen leerlingen uit de verschillende partnerscholen ook de kans gehad om individuele leermobiliteiten te doen en in klasgroep. Verslagen hiervan zijn beschikbaar op de projectsite Strip to Identity net als van de leerkrachten en directieleden die op gezamenlijke nascholingmobiliteit zijn geweest.

Naast de impact op leerlingen-, leerkrachten- en directieniveau heeft Strip to Identity ook de ambitie om op nationaal en internationaal beleidsniveau zijn stempel te drukken. Verschillende vertegenwoordigers van de partnerdelegaties komen in de week van 2 tot 6 mei 2017 naar België voor de slotconferentie. Tijdens het event van 4 mei in het Parlamentarium te Brussel wordt een heuse stripautomaat ingehuldigd door Europarlementslid Bart Staes, EPOS-directeur Jill Peiffer en directeur-generaal van het Vlaams secretariaat van het Katholiek Onderwijs Lieven Boeve. In deze automaat worden de strips achteraf te koop aangeboden. De strips van de verschillende partnerscholen zijn (in het Engels) gebundeld tot één grote stripverhalenbundel. Dezelfde verhalen in de originele talen zijn als downloadversie beschikbaar op de projectwebsite.

Op het event van 5 mei in het Iers College te Leuven geeft professor Kris Van den Branden (KU Leuven) tekst en uitleg over de toepassing van 21ste-eeuwse vaardigheden in projectonderwijs met jongeren. Na de toelichtingen door de betrokken leerlingen, leerkrachten, coördinatoren en directieleden is er mogelijkheid tot vragen stellen over de praktische aanpak van dit internationale project en het gebruik van digital storytelling in het onderwijs. Met een optreden van Lennaert en de Bonki’s tonen de projectpartners aan dat talen leren (in dit geval Nederlands) via muziek minstens even aanstekelijk is als via stripverhalen.

Op de website Strip to Identity vindt u naast persberichten en foto's ook meer informatie over de verschillende projectmobiliteiten. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij coördinator dirk.staf@min.ksleuven.be.

Miniemeninstituut
Diestsestraat 163
3000 Leuven

Zelf het project in de kijker zijn? Stuur je project door naar info@ epos-vlaanderen.be!