wo 31 januari 2018

Raadpleging voor Europese Onderwijsruimte

In haar mededeling ‘Het versterken van de Europese identiteit door Onderwijs en Cultuur’ stelt de Europese Commissie voor een Europese Onderwijsruimte te maken, waarin inwoners vrijuit kunnen studeren en aan onderzoek doen. Een van de concrete acties is de promotie van de wederzijdse erkenning van diploma’s. De Raad van Europa deed een aanbeveling hierover tijdens de Europese vergadering van staatshoofden in december, die het voorstel bekrachtigden.

De bedoeling is ook om de lidstaten te helpen hun engagementen waar te maken die ze maakten tijdens de Conventie van Lissabon (1997) over de erkenning van diploma’s hoger onderwijs, en om het Bolognaproces te ondersteunen.

De erkenning van diploma’s en studieperioden in het buitenland zou later uitgebreid worden tot het hoger secundair onderwijs (Sorbonne-proces).

Om het voorstel concreet uit te werken, wil de Europese Commissie de mening kennen van alle belanghebbenden. Doe mee aan de bevraging via deze link.